headerphoto

Úvodní informace

Vážení rodiče a žáci,

na těchto stránkách najdete všechny potřebné informace k plánovanému zájezdu žáků 9. tříd na Korsiku 2024. Web bude s přibližujícím se datem odjezdu postupně doplňován a aktualizován. Přihlášky na zájezd žáci dostanou od svých třídních učitelů v týdnu od pondělí 23. října. Do jejich rozdání je nyní čas prohlédnout si informace na tomto webu, vše probrat s rodiči a rozhodnout se, jestli strávit 14 dní v červnu na krásném a exotickém ostrově se svými spolužáky nebo v prostorách školních lavic...  V dubnu 2024 se uskuteční informační schůzka rodičů i účastníků.

Zájezd je naplánován pro účastníky z devátých ročníků.  Předpokladem účasti je bezproblémové chování žáka v průběhu školního roku. Akce splňuje všechny zákonné předpoklady pro pořádání školního výjezdu do zahraničí s cyklisticko-poznávací náplní.

Hlavní zaměření zájezdu je poznávání přírodních krás tohoto exotického ostrova formou cyklistiky. Kolo není cílem, ale prostředkem, jak se dostat do nejkrásnějších míst ostrova.

Nejlepší obrázek o programu a atmosféře zájezdu si uděláte z filmu, který jsme natočili na Korsice 2011, případně z fotek ze všech minulých zájezdů viz levé menu.

Program zvládnou i běžní rekreační cyklisté. Etapy budou vedeny po zpevněných cestách a vedlejších silničkách s minimálním provozem. Průměrná délka denních etap se bude pohybovat kolem 30 - 40 km v hornatém terénu. Při delších etapách bude asistovat autobus, který bude připraven "pomoci" unavenějším jednotlivcům a naložit je cestou. Přesný itinerář s rozpisem tras bude prezentován na informační schůzce a postupně i zde na webu. Trasa bude sledovat nejkrásnější místa ostrova, střídat se budou dny u moře s programem stráveným v horách - v národním parku ve vnitrozemí ostrova. Etapy budou začínat a končit v kempu, kde bude k dispozici autobus, takže jediným zavazadlem na kolech bude vždy jen batůžek se svačinou, ručník a plavky. Znovu bychom rádi připomněli, že cyklistika není cílem zájezdu, ale nástrojem k poznávání krás ostrova. Po zkušenostech z minulých zájezdů můžeme potvrdit, že program hravě zvládali i cyklističtí začátečníci.

Nezbytnou podmínkou účasti je: trekové, horské nebo gravel kolo (NE elektrokola), jehož technický stav bude ověřen servisním střediskem, odpovídající cyklistické vybavení vč. helmy a zadní blikačky, potvrzení o zdravotní způsobilosti, platný občanský průkaz nebo cestovní pas a pojištění na hrazení léčebných výloh v zahraničí.

Termín byl zvolen na začátek června, kdy na Korsice nejsou obvyklé davy turistů a nepanují tam ještě tropická vedra jako v sezóně. Přesto už je počasí krásné a vhodné ke koupání. Zároveň jsme se snažili, aby termín byl co nejpozději - po skončených obhajobách závěrečných prací deváťáků, takže děti budou odjíždět na zájezd s čistou hlavou, všemi splněnými školními povinnostmi a s uzavřenou klasifikací. Přesný termín odjezdu a návratu bude upřesněn do Vánoc po jednání s autodopravcem a lodní společností. Předpokládáme odjezd 4. června a návrat 18. června. Celková délka zájezdu bude 14 dní.

Ubytování bude zajištěno po celou dobu zájezdu v dobře vybavených kempech ve vlastních stanech a je v ceně zájezdu. Nejvíce dní strávíme v těchto dvou krásných kempech u moře:

Kemp v Porto Vecchio | Kemp v Portu

Součástí celkové ceny, která činí 19 850 Kč, je dále autobusová doprava osob a kol včetně doprovodu, lodní lístky, přístavní poplatky, palivové lodní příplatky, pronájem cyklovleku, turistická vládní taxa pro vstup na ostrov a všechny cestovní poplatky a mýta pro autobus s cyklovlekem. Stravování bude řešeno jako při všech podobných akcích školy - tj. společným vařením žáků a učitelů.

Pokud rodiče dostávají v zaměstnání příspěvek z FKSP na podobné akce, umíme jim připravit pro zaměstnavatele příslušné doklady.

Termín odevzdání přihlášek a zaplacení zálohy 4000 Kč (záloha se bude vybírat hotově spolu s přihláškou, žákům bude vystaven platební doklad) je do 10. 11. 2023. Další dvě splátky se budou vybírat v průběhu školního roku 2023/24 dle pokynů v závazné přihlášce.

Personální zajištění zájezdu: vedoucí zájezdu Jan Vesták, paní třídní učitelky 9.A a 9.C Kubíčková a Jílková + další pedagogický a cyklistický dozor budou tvořit instruktoři Outdoor teamu, které žáci znají z minulých akcí (lyžák, Dolomity). Vedoucí zájezdu a všichni instruktoři Outdoor teamu mají mnohaleté cyklistické zkušenosti z prostředí Korsiky vč. vedení žákovských zájezdů v této lokalitě. Zájezdy školy na Korsiku s obdobným programem se uskutečnily v letech 2007, 2009, 2011, 2013, 2016 a 2018.

Součástí informací k zájezdu je závazná přihláška - cestovní smlouva.

Kompletní informace k celému zájezdu budou žáků i rodičům předávány prostřednictvím tohoto webu, který bude postupně aktualizován ve všech sekcích.

Těšíme se na spolupráci

Jan Vesták (vestak@hostynska.cz)
Martina Kubíčková (kubickova@hostynska.cz)
Slávka Jílková (jilkova@hostynska.cz)
a tým instruktorů Outdoor teamu.

 


O Korsice

Korsika je ostrov ležící ve Středozemním moři spadající pod správu Francie. Je 4. největším ostrovem ve Středomoří. Ostrov je dlouhý 183 km a široký 83 km. Obýván je přibližně 260 000 obyvateli. Nejvyšší horou ostrova je Monte Cinto, které dosahuje 2 710 m. Oficiálním jazykem je francouzština, hovoří se tu ale často italsky a také korsicky. Tento původní jazyk byl dlouhá léta zakázán, ale dnes se běžně vyučuje na středních a vysokých školách.

 

Napoleon a UNESCO

Korsika je místem narození Napoleona Bonaparte. Nedotčená krajina, množství přírodních krásu v horách i na pobřeží jsou důvodem, proč jsou nejhezčí části ostrova zapsány v seznamu UNESCO.

Ostrov je znám pro své bělavé pláže a čisté moře (délka pobřeží je 1 047 km), což ho řadí mezi častý cíl turistů.

 

Vlajka Korsiky

"Vlajka" ostrova zobrazuje useknutou hlavu Maura. Podle legendy ukazovali Korsičané hlavu velitele na kůlu proti bílé plachtě, aby tak odradili od útoku další nájezdníky. Využití tohoto symbolu je ale až z doby novověku.