headerphoto

Úvodní informace

Vážení rodiče a žáci,

na těchto stránkách najdete všechny potřebné informace k plánovanému cyklistickému kurzu na Korsiku 2018. Web bude s přibližujícím se datem odjezdu postupně doplňován a aktualizován. V dubnu 2018 se zároveň uskuteční informační schůzka rodičů i účastníků.

Zájezd je naplánován pro cca 25 účastníků z deváté třídy. Předpokladem účasti je samozřejmě bezproblémové chování žáka v průběhu školního roku. Akce byla projednána s vedením školy a splňuje všechny zákonné předpoklady pro pořádání školního cyklistického výjezdu do zahraničí.

Hlavní zaměření zájezdu je poznávání přírodních krás ostrova formou cyklistiky. Nedílnou součástí bude rozvíjení jazykových schopností v cizojazyčném prostředí. Potřeba komunikovat v cizím jazyce bude spolu s cyklistikou každodenní náplní programu. Trasy budou vedeny po zpevněných cestách a vedlejších silničkách s minimálním provozem. Průměrná délka denních etap se bude pohybovat kolem 30 - 40 km v hornatém terénu, výjimkou nebudou ani etapy delší. Přesný itinerář s rozpisem tras bude prezentován na informační schůzce a postupně i zde na webu. Trasa bude sledovat nejkrásnější místa ostrova, střídat se budou dny u moře s programem stráveným v horách - v národním parku ve vnitrozemí ostrova. Etapy budou začínat a končit v kempu, kde bude k dispozici autobus, takže jediným zavazadlem na kolech bude vždy jen batůžek se svačinou, ručník a plavky. Cyklistika není cílem kurzu, ale nástrojem k poznávání krás ostrova. Po zkušenostech z minulých kurzů můžeme potvrdit, že program hravě zvládali i úplní cyklističtí začátečníci.

Nezbytnou podmínkou účasti je: trekové nebo horské kolo, jehož technický stav bude ověřen servisním střediskem, odpovídající cyklistické vybavení vč. helmy a zadní blikačky, potvrzení o zdravotní způsobilosti, platný občanský průkaz nebo cestovní pas a pojištění na hrazení léčebných výloh v zahraničí.

Termín byl zvolen na začátek června, kdy na Korsice nejsou obvyklé davy turistů a nepanují tam ještě tropická vedra jako v sezóně. Přesto už je počasí krásné a vhodné ke koupání. Přesný termín odjezdu a návratu bude upřesněn do Vánoc po jednání s autodopravcem.

Ubytování je zajištěno po celou dobu zájezdu v dobře vybavených kempech ve vlastních stanech a je v ceně zájezdu. Součástí celkové ceny, která činí 14 800 Kč, je dále autobusová doprava osob a kol včetně doprovodu, lodní lístky, přístavní poplatky, palivové lodní příplatky, pronájem cyklovleku, turistická vládní taxa pro vstup na ostrov a všechny cestovní poplatky a mýta pro autobus s cyklovlekem. Stravování bude řešeno jako při všech podobných akcích školy - tj. společným vařením žáků a učitelů.

Termín zaplacení zálohy 1000 Kč (záloha se bude vybírat spolu s přihláškou) je do 28. 10. 2017. Další dvě splátky se budou vybírat v průběhu školního roku 2017/18 dle pokynů v závazné přihlášce.

Personální zajištění zájezdu: vedoucí zájezdu Jan Vesták, zdravotník Stanislav Kodet, další pedagogický a cyklistický dozor: 2 instruktoři Outdoor teamu - jména budou upřesněna na informační schůzce. Všichni dospělí účastníci mají cyklistické zkušenosti z prostředí Korsiky. Zájezdy školy na Korsiku s obdobným programem se uskutečnily v letech 2007, 2009, 2011, 2013 a 2016. Odkazy na fotogalerie a videa z těchto akcí naleznete v levém menu tohoto webu.

Součástí informací k zájezdu je závazná přihláška - cestovní smlouva. (Odkaz je neaktivní do oficiálního rozdání přihlášek v papírové podobě).

Kompletní informace k celému zájezdu budou žáků i rodičům předávány prostřednictvím tohoto webu, který bude postupně aktualizován ve všech sekcích.

Těšíme se na spolupráci

Jan Vesták (vestak@hostynska.cz)
Stanislav Kodet (kodet@hostynska.cz)
a tým instruktorů Outdoor teamu.

 


O Korsice

Korsika je ostrov ležící ve Středozemním moři spadající pod správu Francie. Je 4. největším ostrovem ve Středomoří. Ostrov je dlouhý 183 km a široký 83 km. Obýván je přibližně 260 000 obyvateli. Nejvyšší horou ostrova je Monte Cinto, které dosahuje 2 710 m. Oficiálním jazykem je francouzština, hovoří se tu ale často italsky a také korsicky. Tento původní jazyk byl dlouhá léta zakázán, ale dnes se běžně vyučuje na středních a vysokých školách.

 

Napoleon a UNESCO

Korsika je místem narození Napoleona Bonaparte. Nedotčená krajina, množství přírodních krásu v horách i na pobřeží jsou důvodem, proč jsou nejhezčí části ostrova zapsány v seznamu UNESCO.

Ostrov je znám pro své bělavé pláže a čisté moře (délka pobřeží je 1 047 km), což ho řadí mezi častý cíl turistů.

 

Vlajka Korsiky

"Vlajka" ostrova zobrazuje useknutou hlavu Maura. Podle legendy ukazovali Korsičané hlavu velitele na kůlu proti bílé plachtě, aby tak odradili od útoku další nájezdníky. Využití tohoto symbolu je ale až z doby novověku.