PROFIL

PŘEDSTAVENÍ SPOLKU

Historie teamu

Od počátku 90. let minulého století členové spolku organizují různé sportovní outdoorové akce v ČR a v zahraničí. Členové teamu začínali jako lyžařští instruktoři, vedoucí letních turistických táborů a organizátoři mnoha zahraničních zájezdů.

V roce 1995 poprvé zajišťují školní zájezd základní školy do zahraničí. Jedná se o sportovně poznávací kurz v italských Dolomitech. Tímto okamžikem se pravděpodobně začíná datovat oficiální historie teamu, jehož hlavním náplní se stává pořádání a organizace outdoorových akcí, kurzů a zájezdů zejména pro děti a mládež.


Kam a proč jezdíme - akce pro školní kolektivy

Jedním z cílů našich kurzů je odtrhnout děti od virtuálních realit jejich mobilů, počítačů a sociálních sítí a ukázat jim, že ten opravdový a krásný život je úplně někde jinde.

K tomu nám slouží pobyt v přírodě a široká škála outdoorových sportů a aktivit, kde každý může být vítězem a kde každý může najít svoje štěstí.

Tradiční akcí pořádanou pro děti jsou podzimní outdoorové kurzy v rakouských Alpách v oblasti Dachsteinu nebo v italských Dolomitech. Do roku 2017 se jich uskutečnilo už celkem 25 (15 v Rakousku a 10 v Itálii). Zimní lyžařské kurzy v Krkonoších si ani netroufáme počítat, bude jich přes čtyřicet. Pravidelně organizujeme cyklistické kurzy na Korsice. Pro žáky základní školy jsme jich zatím, tj. do roku 2017, připravili šest, další nás čekají. V českém školství jistě nemá obdobu přírodovědná expedice do Ameriky. Již dvakrát jsme byli organizátory této 24 denní dobrodružné a netradiční akce pro 15 leté žáky v národních parcích USA.

Tento výčet pravidelných akcí doplňují naše další aktivity - Rakousko na kolech, geologické exkurze v Dolomitech, poznávací zájezdy do Benátek, Florencie, Drážďan, raftové zájezdy na divokou vodu v Rakousku, jednodenní rafting na kanále ve Veltrusích atd. Fotodokumentaci z mnoha těchto akcí naleznete v menu Fotky na úvodní stránce Outdoor teamu. Podívat se můžete i na několik videí a dokumentů natočených našimi členy.

Do roku 2017 jsme na zahraniční kurzy a zájezdy vyvezli přes 970 žáků základní školy. Dalších více než 830 dětských lyžařů se účastnilo lyžařských kurzů pořádaných v ČR.

Mnozí žáci se nám později vracejí jako instruktoři, jiní s námi cestují a sportují dál individuálně. Máme žáky, se kterými jsme později stanuli třeba na vrcholech Mount Blanku, Dachsteinu, Marmolady, jiní nás doprovázejí v Himálajích nebo třeba na mořských kajacích na Aljašce a jinde.


Kam také jezdíme - akce pro dospělé

Samostatnou kapitolou jsou akce pořádané pro dospělé nebo skoro dospělé účastníky. Kromě tradičních evropských destinací, kam pořádáme akce turistické, cyklistické, horolezecké, skialpové nebo sea kajakové (Alpy, Korsika, Provence, Toskánsko, Elba atd.) směřujeme své aktivity i na jiné kontinenty.

Máme zkušenosti s přípravou, organizováním a průvodcováním akcí v Himálajích i na Aljašce, v Peru i v USA, v Mexiku nebo třeba v kanadském Yukonu i mnoha dalších destinacích. Na tyto mimoevropské akce si také nezapomínáme brát s sebou kola, lyže, kajaky nebo horolezecké úvazky.

V neposlední řadě jsou součástí našich teamových aktivit i společné akce instruktorů - od Ameriky po Nepál, od crazy výletů na kajaku k soše Svobody až třeba po vážné podniky himálajských horolezeckých expedic nebo výpravy na mořských kajacích rozbouřenými moři Aljašky. Více například zde...


Oficiální statut Outdoor teamu

Do r. 2017 fungoval Outdoor team jako součást AKSK - Akademikova sport. klubu, IČO: 66002893, Praha 5, Jindrova 482. V roce 2017 byl v rámci nového občanského zákoníku zapsaný spolek pod názvem Outdoor team, sportovní klub a zkratka AKSK byla vypuštěna z jeho názvu. Outdoor team, sportovní klub, z. s. (z. s. = zapsaný spolek, IČO: 66002893)  je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. Outdoor team je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je

  • pořádání akcí zejména v oblastech turistiky a trekkingu, cyklistiky, kanoistiky a raftingu, horolezectví a vysokohorské turistiky vč. pohybu po via ferratách, lyžování, skialpinismu, snowboardingu, příprav na tyto akce a účasti na závodech ve výše zmíněných sportovních oblastech;
  • pořádání cestovatelských, kulturních a poznávacích aktivit;
  • pořádání horolezeckých a cestovatelských expedic.

Účelem spolku je zejména:
(a) rozvoj kladného vztahu k přírodě a k sportovním aktivitám konaným tamtéž;
(b) smysluplné využití volného času v přirozeném přírodním prostředí;
(c) umožnit další vzdělávání a získávání informací členům spolku;
(d) rozvíjení a podpora hezkých vztahů a kamarádství členů spolku i ve vztahu k ostatním.

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.


Informace o zpracování osobních údajů

Outdoor team se za účelem zajišťování organizace akcí a kurzů stává zpracovatelem osobních údajů jejich účastníků. Podrobné informace o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů naleznete zde... Odkaz na tuto informaci je nedílnou součástí všech závazných přihlášek na kurzy a akce pořádané Outdoor teamem.